Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Stabilizacja na polskim rynku M&A


Wyniki drugiego kwartału 2016 roku wskazują na stabilizację na polskim rynku fuzji i przejęć. W okresie od kwietnia do czerwca zamknięto 53 transakcje, o 7 więcej niż w ubiegłym kwartale i zaledwie o trzy mniej niż w II kwartale 2015.

Od początku roku 2015 utrzymującym się trendem jest spadek wartości transakcji.Postępuje on także w roku 2016. Z dostępnych danych wynika, że wśród transakcji z ujawnioną ceną, zaledwie 2 przekroczyły wartość 100 mln EUR. Natomiast w grupie transakcji z wartością poniżej 100 mln zł nastąpił wzrost liczby transakcji. W 2Q 2016 r. odnotowano ich aż 19. W Polsce najbardziej dochodową transakcją było przejęcie 87,2% udziałów podstawowej działalności Banku BPH S.A. przez Alior Bank S.A. od GE Capital za 1,225 mld PLN.

Polska jest jednym z najsilniejszych rynków kapitałowych w regionie, o rekordowej liczbie oferujących. Ostatnie transakcje wskazują, że pozostanie liderem wśród parkietów CEE utrzyma tendencję wzrostową w 2016 roku. Wyraźnie zaznacza się rosnący trend wśród czołowych polskich firm, które planują ekspansję zagraniczną, w szczególności do innych krajów UE.

Więcej na:

blog.fordata.pl/raport-ma-index-poland-ii-kwartal2q-2016/