Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

JSW wyprzedaje majątek


Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu i Towarzystwem Finansowym "Silesia" umowę przedwstępną, dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria za 350 mln zł. Pięć lat temu płaciła za nie około 100mln zł więcej.

Z komunikatu JSW wynika, że umowa dotyczy sprzedaży 92,84 procent akcji WZK Victoria przez JSW na rzecz inwestorów. Łączna cena sprzedaży akcji WZK Victoria wynosi 350 mln zł z ewentualną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019. Zgodnie z umową strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do grupy kapitałowej JSW w przypadku gdy inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jsw-dalej-wyprzedaje-majatek-kupuja-tylko,253,0,2119933.html