Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Debiut PlayWay na GPW


Zgodnie z planem pierwszy dzień notowania akcji PlayWay na GPW ma nastąpić ok. 19 października. Rynkowym graczom zaoferowanych zostanie1,2 mln akcji, czyli maksymalna liczba przewidziana w prospekcie emisyjnym.Inwestorzy indywidualni obejmą 15% całej oferty , a pozostała część trafi w ręce instytucji.

Krzysztof Kostowski, Prezes spółki powiedział, że z emisji nowych akcji spółka pozyska 31,2 mln zł, co jest zgodne z ich założeniami. Pieniądze z emisji akcji posłużą do zwiększenia dynamiki rozwoju PlayWay. Przeznaczą je na wzmocnienie działań marketingowych, inwestycje w nowe zespoły deweloperskie, a także odkup udziałów w spółkach zależnych. Nasz model biznesowy, zakładający pracę nad wieloma grami jednocześnie, przy zaangażowaniu wielu zespołów deweloperskich, zyskał uznanie inwestorów giełdowych.

PlayWay S.A. to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. W ostatnich 4 latach, PlayWay S.A. ponad 6-krotnie zwiększył liczbę zespołów, z którymi współpracuje przy tworzeniu gier budując jedną z największych w Polsce grup deweloperskich.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/ipo/wiadomosci/artykul/debiut-playway-na-gpw-cena-akcji,165,0,2167717.html