Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

ING BSK kupuje akcje NN Investment Partners TFI


ING Bank Śląski podpisał przedwstępną umowę dotycząca zakupu 45% akcji NN Investment Partners TFI. Cena za 45% akcji NN TFI została ustalona na około 177,2 mln zł.

NN Investment Partners  TFI na koniec października zarządzało aktywami o wartości 13,2 mld zł. Obecny udział rynkowy spółki wynosi ok. 8,3% i zajmuje czwartą pozycję pod względem wartości aktywów. TFI zarządza 36 funduszami otwartymi oraz zamkniętymi o różnych klasach ryzyka (akcji, absolutnego zwrotu, mieszane, obligacyjne oraz pieniężne).

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

Źródło: www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ing-bsk-kupi-45-akcji-nn-investment-partners,73,0,2424393.html