Ponad 491 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Lekkie spowolnienie na rynku M&A


Jak wynika z Raportu M&A Index Poland, 1Q 2019 w I kw. 2019 roku byliśmy świadkami 46 transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć. To o 4 mniej niż w I kw. roku 2018. Przejmowane podmioty funkcjonowała głównie w branży media, IT, telecom oraz w przemyśle. Największa transakcja było przejecie przez grupę inwestorów, w tym Polski Fundusz Rozwoju, terminalu kontenerowego DCT Gdańsk. Wartość transakcji jest szacowana na 5 mld PLN.

Źródło: https://fordata.pl/raport-mnaindexpoland-1-kwartal-2019/